ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE I ZDROWIE

Sytuacja Gminy Lipnica na tle grupy porównawczej -  

SPRAWY SPOŁECZNE I ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

W 2022 r. Gmina Lipnica w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Lipnica wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy.  Gmina jest liderem na tle grupy porównawczej pod względem wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych oraz wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych (brak). Sytuacja Gminy Lipnica w aspekcie społecznym i zdrowotnym jest bardzo sprzyjająca, a Gmina jest jedną z najlepszych jednostek spośród porównywanych Gmin w tym zakresie.

Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE I ZDROWIE