ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Gminy Lipnica na tle grupy porównawczej - 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Lipnica na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako przeciętna. Dwoma wskaźnikami znajdującymi się w bardzo sprzyjającej sytuacji są wskaźniki dotyczące dopłat do publicznego transportu zbiorowego oraz rentowności systemu gospodarki odpadami, które wynoszą ponad 95%. Oznacza to, że system jest prawie zbilansowany. Wskaźnikami wymagającymi uwagi są m.in. awaryjność sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA