ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Gminy Lipnica na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Lipnica należy ocenić jako średnią. Jak wynika z analizy,  jedynie struktura własnościowa przedsiębiorstw kształtuje się sprzyjająco. Poziom bezrobocia wynosi około 2%, a bezrobocia długotrwałego około 1% (liczone jako średnia z lat 2020-2022). Niekorzystne są wskaźniki dotyczące finansów, czyli wpływy z podatków PIT i CIT oraz polityka podatkowa gminy.

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA