ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Gminy Lipnica na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dobrą pozycję lipnickiej edukacji w porównaniu do gmin w grupie porównawczej.
W 2022 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Wskaźniki potwierdzają dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2022 r., a przy tym jednocześnie wysokie pokrycie subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową, która wzrosła do poziomu 15.982 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2020-2022). Należy wskazać, że pod względem wskaźnika pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych subwencją, sytuacja Gminy Lipnica na tle jednostek należących do grupy porównawczej oceniona została jako sprzyjająca.

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA