OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Gminy Lipnica na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Lipnica liderem pod względem mieszkańców w wieku kreatywnym. Innym, bardzo sprzyjającym wskaźnikiem pomimo ujemnej wartości wskaźnika (-0,4 na 1.000 mieszkańców, liczone jako średnia z lat 2020-2022) jest przyrost naturalny. Większość wskaźników znajduje się w sytuacji sprzyjającej. Sprawiło to, że w ocenie ogólnej obszar demografii jest bardzo sprzyjający. Na uwagę zasługują niższe niż w porównywalnych gminach dochody z PIT na mieszkańca.

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA