ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Gminy Lipnica na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że jest to najsłabszy z analizowanych obszarów w Gminie Lipnica. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 10%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Gminy Lipnica, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2020 r. wynosiły 1.329 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2018-2020) a w 2022 r. 1.451 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2020-2022).

Wskaźniki w obszarze BUDŻET