OCENA OGÓLNA

Sytuacja Gminy Lipnica na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Lipnica porównywana jest do 170 gmin wiejskich, charakteryzujących się gospodarką ekstensywną. Do grupy porównawczej Gminy Lipnica (z obszaru województwa pomorskiego) należą m.in. Gmina Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Trzebielino, Konarzyny, Koczała, Rzeczenica, Dziemiany czy Smołdzino. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra lub sprzyjająca. W żadnym obszarze sytuacja Gminy Lipnica nie została określona jako niesprzyjająca, a w aspektach zdrowotnych oraz demograficznych sytuacja gminy została określona mianem bardzo sprzyjającej.