REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy