KOMUNIKACJA Z URZĘDEM

W 2022 r. na stronie internetowej Gminy Lipnica  systematycznie zamieszczane są aktualności i komunikaty, informacje dla mieszkańców oraz turystów, liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę i sołectwa.  


statystyki strony internetowej gminy w 2022 r.

Strona internetowa Gminy Lipnica.

Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na  gminnym facebooku. Na profilu FB zamieszczano materiały informacyjne poświęcone działalności samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, gminnych Gops itp.), jak i treści promocyjne np. fotorelacje z wydarzeń czy materiały filmowe. Gminny profil serwisu społecznościowego Facebook to dla wielu mieszkańców bardzo ważne i podstawowe źródło informacji o bieżącej pracy, wydarzeniach oraz planach gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych. Informacje publikowane tam, trafiają do  mieszkańców gminy oraz wielu innych internautów. Dodatkowo Facebook służy jako platforma służąca wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem.


statystyki gminnego profilu fb w 2022 r.


Na stronie Gminy Lipnica zamieszczane są na bieżąco aktualności, informacje o działaniach sołectw,  czy ostrzeżenia meteorologiczne.  Funkcjonuje również  kalendarz wydarzeń, z którego w 2022 r.  Mieszkańcy mogli dowiedzieć się kiedy np. odbywają się posiedzenia sesji rady gminy, w jaki dzień odbywają się konsultacje społeczne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 w gminie Lipnica lub dowiedzieć się o terminach bezpłatnych badań dla Mieszkańców Gminy. 


W Gminie funkcjonuje także w System Powiadamiania SMS, dzięki któremu w 2022 r. wysłano 544 komunikaty.

 System Powiadamiania SMS.

System internetowej obsługi mieszkańców - Qweb


W celu ułatwienia Mieszkańcom wglądu w stan zużycia wody i ścieków oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań za wodę, ścieki oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) przez Internet, na stronie Gminy Lipnica uruchomiony został System internetowej obsługi mieszkańców – Q WEB WODA oraz Q WEB ODPADY. Po zalogowaniu się do systemu, jest możliwość podania stanu licznika wody oraz wystawienia faktury vat.  


System informacji Przestrzennej Gminy Lipnica


Miejsce, w którym można odnaleźć informacje dotyczące planowania przestrzennego, ochrony środowiska, geologii, uzbrojenia terenu, hydrografii, dróg publicznych, lasów, danych adresowych i statystycznych. Od ubiegłego roku jest możliwość składania uwag i wniosków w ramach procedur uchwalania dokumentów planistycznych, tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. Docelowo planuje się działanie usługi w taki sposób, aby możliwa była w pełni zdalna obsługa wniosków np. o wypis i wyrys z planu czy też o zaświadczenie o przeznaczeniu działki.