fundusz sołecki

finansowanie SOŁECtw

Środki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.:

469 282

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2022 r.

Współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy w 2022 r. odbywała się na bieżąco. W Gminie Lipnica działało 15 sołectw. Podczas spotkań Wójta Gminy z sołtysami omawiana była bieżąca realizacja tzw. zadań lokalnych. Sołtysi również uczestniczyli w sesjach rady gminy. W odniesieniu do 2021 r. w 2022 r. sytuacja uległa poprawie, pomimo trwającej pandemii we wszystkich sołectwach odbyły się spotkania integracyjne. W ramach funduszu sołeckiego na wszystkie działania sołectw wydano środki w wysokości 469.282 zł. 


Z okazji Dnia Sołtysa (11.03.2022 r.), odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Lipnica, na którym Wójt Gminy Lipnica Andrzej Lemańczyk i Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Megier przekazali podziękowania i słowa uznania wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję. Skierowali do nich wyrazy wdzięczności za ich pracę, zaangażowanie i trud włożony na rzecz swoich sołectw.

Zdjęcie przedstawia spotkanie osób w sali.
Zdjęcie osób w sali.
Zdjęcie osób z turkusowymi torbami.

Sołtysi w Gminie Lipnica w 2022 r.


Sołtysi w Gminie Lipnica w 2022 r.

Działania podejmowane przez poszczególne sołectwa gminy lipnica w 2022 r.: 

Sołectwo Borowy Młyn

Ze środków sołectwa:

Sołectwo Borowy Młyn - impreza integracyjna 

Zdjęcie transparentu "Borowska Biesiada Kaszubska".
Zdjęcie zielonych namiotów.

Sołectwo Borzyszkowy

Ze środków sołectwa:

Zdjęcie plakatu na którym są odciśnięte kolorowe dłonie.

Piknik Franciszkański

Sołectwo Brzeźno Szlacheckie

Dożynki sołeckie zorganizowane wraz z sołectwem Brzozowo

Zdjęcie wieńca dożynkowego.
Zdjęcie chłopca w niebieskim traktorze marki FORD.

Sołectwo Brzozowo

Sołectwo Brzozowo Piknik Rodzinny 2022

Zdjęcie samochodów ciężarowych.
Zdjęcie bawiących się dzieci.

Sołectwo Gliśno Wielkie

Piknik Franciszkański współfinansowany  przez sołectwa Gliśno Wielkie, Prądzona, Borzyszkowy, Łąkie, Ostrowite i Wojsk 

Zdjęcie osób oglądających występ na scenie.

Sołectwo Kiedrowice

Poprawa estetyki wsi (zakupiono etylinę, kwiaty, artykuły do pielęgnacji roślin, nawozy); 1.999 zł

Sołectwo Kiedrowice Mikołajki 2022

Zdjęcie dzecie w czapkach Św. Mikołaja.
Zdjęcie mężczyzn ze Św. Mikołajem.

Sołectwo Lipnica

Dzień Dziecka w Lipnicy

Zdjęcie ławeczek i dmuchanych zamków.

Sołectwo Luboń

Zdjęcie kukieł dożynkowych.

Dożynki  organizowane wspólnie przez sołectwa 

Sołectwo Łąkie

Mikołajki

Zdjęcie dzieci siedzących na podłodze w sali - ujęcie z góry,.
Zdjęcie dzieci podczas konkurencji ciągnięcie liny.

Sołectwo Mielno

Wspólna organizacja przez Sołectwa Mielno, Luboń, Kiedrowice i Zapceń dożynek parafialnych, podziękowanie za zbiory 2022

Zdjęcie owoców i warzyw.
Zdjęcie ośób niosących tace z owocami.

Sołectwo Ostrowite

Dożynki w Ostrowitem, 4.09.2022

Zdjęcie ludzie zebranych na Dożynkach Gminnych.
Panorama miasta.
Zdjęcie dekoracji dożynkowej.
Zdjęcie dekoracji dożynkowej.

Sołectwo Osusznica

Zdjęcie niebieskiej folii na dachu budynku.

Modernizacja świetlicy wiejskiej

Zdjęcie papy na dachu budynku.

Sołectwo Prądzona

Zdjęcie budynku Sali wiejskiej i placu z kostki brukowej prze budynkiem sali.

Zakup nowej kostki przy Sali wiejskiej

Sołectwo Wojsk

Zdjęcie dmuchanych zamków.

Dzień Dziecka

Zdjęcie dzieci podczas zabawy chustą edukacyjną.

Mikołajki

Sołectwo Zapceń

Sołectwo Zapceń Piknik Rodzinny 2022

Zdjęcie dzieci i kobiety mówiącej przez mikrofon.