BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

319 476

-70,61%

do roku 2021

W 2022 r. na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 319.476 zł. Najwięcej środków przeznaczono na wsparcie bieżących działań Ochotniczych Straży Pożarnych - 250.148 zł. Za środki te zakupiono wyposażenie, sfinansowano remonty budynków oraz sprzętu, a także opłacono usługi, składki i inne opłaty. W ramach wydatków inwestycyjnych, kwotą 35.000 zł, wsparto zakup radiowozu w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Bezpieczeństwo w Gminie Lipnica w 2022 r.

OCHOTNICZe STRAŻe POŻARNe W lipnicy

W 2022 r. w ramach działalności OSP wydatkowano środki w wysokości 284.476 m.in. zł na:

Zdjęcie wozów strażackich.
Zdjęcie strażaków.
Zdjęcie strażaków w mundurach strażackich.
Zdjęcie strażaka przy wozie strażackim.
Kolaż zdjęć.
Zdjęcie młodzieży w kaskach strażackich.
Zdjęcie dzieci na spotkaniu ze strażakami.

W 2022 r. w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 34.328 zł. Środki wydatkowano na:

Kolaż zdjęć.