EGZAMIN ÓSMOKLASISTY i sukcesy uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 R.

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

54%

Średni wynik ogółem z egzaminu ósmoklasisty uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

51%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

56%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

39%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r.

W 2022 r. średnie wyniki gminnych szkół podstawowych z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były niższe o 3% od średnich wyników uzyskanych w skali powiatu, niższe o 8% od średnich wyników uzyskanych w skali województwa oraz niższe o 9% od średniej krajowej.

Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie:

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Nauczyciele szkół starają się regularnie umożliwiać uczniom udział w konkursach organizowanych zarówno przez szkoły czy instytucje lokalne. Rok szkolny 2021/2022 był kolejnym okresem, w którym uczniowie lipnickich szkół osiągali znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w konkursach przedmiotowych, z których kilku może poszczycić się udziałem na etapie wojewódzkim.

18

Liczba konkursów przedmiotowych, w których uczniowie SP odnieśli sukcesy w roku szkolnym 2021/2022

Liczba konkursów sportowych, w których uczniowie SP odnieśli sukcesy w roku szkolnym 2021/2022

17

Liczba konkursów artystycznych, w których uczniowie SP odnieśli sukcesy w roku szkolnym 2021/2022

21

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w roku szkolnym 2021/2022

36

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie SP w roku szkolnym 2021/2022

2

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie SP w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Lipnicy

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Ks. Bernarda Gończa w Borowym Młynie

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Szlacheckim

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022