EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

61,31%

-4,20 pp.

do roku 2021

28 097

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

17 225

Subwencja oświatowa
na ucznia

10 872

Dopłata za środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Gminy Lipnica w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

13 048 545

+19,66%

do roku 2021